Luna noiembrie este dedicată informării și conștientizării riscurilor asociate consumului de alcool în scopul prevenirii accidentelor și traumelor cauzate de consumul de alcool   

Despre situaţia epidemiologică prin BDA şi holeră în săptămânile 22-23 de supraveghere şi control

În conformitate cu dispoziția MSMPS nr.135d din14.05.2019, s-a reluat monitorizarea săptămânală la holeră și boli diareice acute (BDA) în a.2019 pentru 2 municipii, 10 Centre de sănătate publică și teritoriile arondate lor.

Situația epidemiologică la compartimentul BDA, în 5 luni ale anului 2019, în comparație cu a.2018 este instabilă. Astfel, se atestă o creștere a numărului de BDA de la 16,3% la enterite provocate de agenți determinați la 39% la intoxicațiile și toxiinfecțiile alimentare provocate de agenți nedeterminați.

O creștere evidentă se atestă în anul curent, față de a.2018, la toate nozologiile, cu excepția salmonelozelor.

Circulația agenților cauzali în 2 săptămâni de la inițierea monitorizării e caracterizată prin următoarele:

 1. creșterea numărului de cazuri BDA în săptămâna a doua de la debutul monitorizării, înregistrându-se 468 de îmbolnăviri față de 406 în prima săptămână;
 2. creșterea morbidității prin BDA s-a înregistrat în mai multe teritorii administrative, iar în unele raioane se prezintă în stare de alertă;
 3. în structura de vârstă a morbidității prin BDA predomină copiii cu vârste între 0 – 17 ani – 58,7% în perioada de referință;
 4. ponderea persoanelor supuse investigațiilor de laborator a crescut în săptămâna 23, în număr de 387, inclusiv cu rezultat pozitiv – 105;
 5. s-a majorat și numărul persoanelor investigate cu scop profilactic la holeră de la 34 în săptămâna 22 la 161 în săptămâna 23, toate probele cu rezultat negativ;
 6. s-a inițiat și supravegherea obiectivelor acvatice la holeră, investigându-se în ultima săptămână 38 probe, din ele cu rezultat pozitiv 12 la NAG vibrioni.

Pentru a nu admite agravarea situaţiei epidemiologice prin BDA şi holeră recomandăm:

 1. a asigura sporirea vigilenţei lucrătorilor medicali pentru detectarea precoce a potenţialilor bolnavi, prin colectarea deplină a anamnezei epidemiologice, stabilirea diagnosticului clinic primar corect, utilizarea metodelor de laborator pentru confirmarea diagnosticului final; a organiza colectarea probelor de la bolnavi şi persoanele din grupul de risc, din obiectele mediului ambiant, transportarea, cercetarea de laborator şi eliberarea operativă a rezultatelor investigaţiilor de către CSP teritoriale;
 2. a intensifica şi asigura promovarea permanentă a măsurilor de comportament igienic sigur la obiectele de întremare a sănătății copiilor în locurile de agrement a populației, de organizare a diferitor manifestaţii cu utilizarea produselor alimentare etc.;
 3. a asigura îndeplinirea prevederilor actelor normative şi directive în vigoare la compartimentul combaterii şi profilaxiei BDA şi holerei, inclusiv a ordinului comun al Ministerului Sănătății și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 787/311 din 10.2016 „Cu privire la fortificarea măsurilor de prevenire și control al salmonelozelor, toxiinfecțiilor alimentare și altor boli diareice acute cu calea alimentară de transmitere”;
 4. a organiza anchetarea epidemiologică cu realizarea măsurilor de sănătate publică în focarele de BDA din colectivele organizate (grădiniţe, tabere de odihnă, etc.) la timp şi calitativ;
 5. a întreprinde, de către conducătorii obiectivelor de alimentaţie publică, agrement, de odihnă a copiilor, toate măsurile de asigurare a sănătăţii şi vieţii consumatorilor.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică face apel către populaţie, în caz de agravare a stării de sănătate, să se adreseze la medic pentru asistenţă medicală calificată.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580

 • În perioada 01.01– 14.11.2019, au fost înregistrate 81 cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 23 au fost cazuri de import. Din numărul total de cazuri de rujeolă – 40 cazuri au fost înregistrate în perioada 01.06-30.07.2019. Un caz de rujeolă a fost confirmat la un copil cu vârsta de 1 an 3 luni, nevaccinat, din Chișinău.   Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău–50 cazuri, Drochia–18 cazuri, Ocnița–6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni–1 caz, Edineț–1 caz, Stefan Vodă–1 caz, Glodeni – 1 caz și Dondușeni – 1 caz.   În perioada anului 2018 au fost înregistrate 340 cazuri confirmate de rujeolă.   VACCINUL ÎMPOTRIVA  RUJEOLEI  PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.