Consiliul ştiinţific al ANSP a examinat mai multe subiecte privind activitatea acestuia

DSC_8518

La 18 decembrie 2018, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 40 cercetători ştiinţifici, inclusiv 13 membri ai Consiliului ştiinţific. Au fost examinate şi aprobate un şir de chestiuni ce ţin de activitățile specifice ale Direcției Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice.

DSC_8525Principalele probleme examinate au fost: rezultatele cercetărilor realizate în cadrul unei teze de postdoctorat la specialitatea 331.02 Igienă; proiectele temelor şi conducătorilor de doctorat pentru anii de studii 2019-2024; Actul  privind rezultatele verificării şi autentificării materialelor primare ale cercetărilor efectuate la teza de postdoctorat; materialele tezei de doctorat în vederea solicitării instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei; propunerile la statele de funcții pentru anul 2019 în cadrul Direcției Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice; proiectul unui Ghid practic.

Astfel, dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf. univ., a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de postdoctorat „Evaluarea igienică a condiţiilor de muncă şi stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii”, la specialitatea 331.02 Igienă. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea şi complexitatea cercetărilor efectuate, metodologia acestora după principiul medicinei muncii, volumul impunător de investigații, fiind înaintate și  propuneri. Autorul a publicat rezultatele cercetărilor în 30 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii, 15 articole fără coautori, 2 articole în reviste cu factor de impact, 1 brevet de invenţie. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute în cadrul tezei de postdoctorat, au fost aprobate prin vot deschis: pro – 9, contra – 0; abţineri – 3.

DSC_8521Consiliul științific a examinat Actul despre rezultatele verificării volumului şi veridicităţii materialului primar referitor la teza de doctor habilitat în medicină Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupaţionali şi a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii a dlui Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf. univ., şef Direcţie protecţia sănătăţii publice, cercetător ştiinţific coordonator, Laboratorul pericole chimice şi toxicologie. Dl Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof. univ., m.c. AŞM, preşedintele Comisiei de verificare a prezentat actul şi concluzia privind corespunderea materialelor examinate obiectivelor studiului, volumului de cercetări aprobate pentru realizarea scopului tezei de postdoctorat. Actul privind rezultatele verificării şi autentificării materialelor primare ale cercetărilor efectuate în cadrul tezei de postdoctorat a fost adoptat cu 11 voturi pro şi 1 – contra.

În cadrul ședinței s-a examinat şi aprobat unanim proiectele temelor şi conducătorii de doctorat pentru anii de studii 2019-2024: Evaluarea vaccinării antigripale în populaţie cu risc sporit de infectare”; conducător de doctorat – dl Constantin Spînu, dr.hab.şt.med., prof. univ., acad. AŞM din Republica Moldova şi Evaluarea igienică a impactului Borului din mediul înconjurător asupra stării de sănătate a populaţiei”; conducător de doctorat – dl Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf. univ.

Consiliul ştiinţific a examinat şi aprobat unanim materialele tezei de doctorat a dnei Olga Cernelev „Impactul nivelului activităţii fizice şi alimentaţiei asupra dezvoltării obezităţii la adulţi” în vederea solicitării instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei.

DSC_8510A fost examinat şi aprobat proiectul Ghidului practic „Criteriile igienice de clasificare şi evaluare a factorilor pofesionali de risc din mediului ocupaţional şi procesului de muncă”; autori – specialiştii ANSP: d.d. Iurie Pînzaru, dr.şt.med., conf. univ., Veaceslav Vasiliev, Iulia Eftodi, Constantin Iularji, Anatolie Malîi, Svetlana Prudnicionoc, Vladimir Bebîh, dr.şt.med, conf. cerc., Raisa Russu-Deleu, dr.şt.med, conf. univ.; referenţi: dna Elena Ciobanu, dr.şt.med., conf. univ., USMF „Nicolae Testemiţanu” şi dna Raisa Sîrcu, dr.şt.biol., conf. cerc., ANSP. Membrii Consiliului ştiinţific în luările de cuvânt au menţionat necesitatea şi actualitatea acestui ghid, fiind prezentate și unele propuneri. Ghidul a fost aprobat unanim.

Informația privind statele de funcţii în Direcţia Cercetare şi inovare în domeniul sănătăţii publice din 01.01.2019 a fost prezentată şi argumentată de către dna Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf. cerc. Consiliul științific a luat act de informație.

 

DSC_8515DSC_8542DSC_8564

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media: 022 574-580

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel: 022 574-570

 

În perioada 01.01.2018 – 21.03.2019, în total, au fost înregistrate 349 cazuri confirmate de rujeolă.
O creștere a numărului de îmbolnăviri a fost atestată în perioada 01.08-31.08.2018, fiind înregistrate 234 cazuri confirmate de rujeolă. În perioada 01-30.09.2018 au fost înregistrate 32 cazuri de rujeolă, în perioada 01-30.10.2018 - 9 cazuri, în perioada 01-30.11.2018 - 24 cazuri, iar între 01-31.12.2018 - 4 cazuri de rujeolă. În perioada 01-31 ianuarie 2019, au fost înregistrate 2 cazuri de rujeolă şi altele 2 în perioada 01-28 februarie 2019. De la începutul lunii martie, au fost înregistrate 2 cazuri de rujeolă (r.Ocniţa şi r.Briceni), confirmate prin investigaţii de laborator. Din cele 4 cazuri suspecte de rujeolă, prin investigaţii de laborator, au fost confirmate 3 cazuri: la 1 matur din Edineţ şi la 1 matur şi 1 copil din Ocniţa.
Teritoriile afectate de rujeolă, de la 01 ianuarie 2018 până în prezent: Ceadâr-Lunga – 164 cazuri, Vulcănești – 35 cazuri, Drochia – 21 cazuri, Soroca - 35 cazuri, Ungheni - 20 cazuri, Chișinău – 19 cazuri, Taraclia -12 cazuri, Cahul – 10 cazuri, Cantemir – 10 cazuri, Ocnița –11 cazuri, Nisporeni – 4 cazuri, Glodeni – 3 cazuri, Hâncești – 1 caz, Râșcani – 1 caz, Briceni - 1 caz, Edineţ - 1 caz, Tiraspol – 1 caz.
Informația a fost actualizată la 21.03.2019.
VACCINUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!

  1. ro3

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.