Participă la Concursul de desene/postere ale elevilor claselor primare, gimnaziale şi liceale, cu genericul „NU UTILIZAŢI SUBSTANŢELE  CHIMICE PENTRU TRATAMENTUL OAMENILOR”! (Regulamentul Concursului: http://ansp.md/index.php/ordine-dispozitii)

Achiziții

Toate achizițiile se publică pe portalul electronic https://achizitii.md/ro/

Achizitie publica de valoare mica privind achizitionarea servicii de casare a mijloacelor fixe si bunurilor uzate

Achizitie publica de valoare mica privind achizitionarea servicii de expertiza tehnica a automobilelor ce urmeaza a fi casate

Procedura de achizitie publica COP vesela de laborator de sticla

Procedura de achizitie publica COP vesela de laborator de sticla

Procedura de achizitie publica COP vesela de laborator de sticla

Procedura de achizitie publica valoare mica privind achizitionarea gaze comprimate

Procedura de achizitie publica COP privind achizitionarea vesela de unica folosinta

Procedura de achizitie publica licitatie deschisa de achizitionare echipament medical

Procedura de achizitie publica cererea ofertelor de preturi privind achizitionarea servicii de deservire utilaj medical

Procedura de achizitie publica cererea ofertelor de preturi privind achizitionarea servicii de reparatie a utilaj medical

Procedura de achizitie publica de valoare mica de achizitionare servicii de editare

Procedura de achizitie publica valoare mica de achizitionare servicii de reparatie auto

Procedura de achizitie publica valoare mica de achizitionare servicii de reparatie a climatizoarelor

Procedura de achizitie publica COP de achizitionare  tehnica de calcul

Procedura de achizitie publica de valoare mica de achizitionare truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară (PCR) și ELISA pentru anul 2019

Procedura de achizitie publica de valoare mica de achizitionare gaze comprimate

plan achizitii 2019

ANUL 2019

LP Utilaj medical

COP Servicii de editare

COP Serv deservire tehnica si reparatie automobile

LP Utilaj medical

LP nr. 18 03668 din 11.09.2018ora 11.00 privind achizitionarea serviciilor de instalare a sistemelor antiefractie si serviciilor paza tehnica

Agenția Națională pentru Sănătate Publică aduce la cunoștință, că a fost anulată procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri, nr. 18/03417 din 08.08.2018, (publicată în BAP nr. 60 din 31.07.2018), privind achiziționarea Rechizite de birou.

Lecitatie rechizite de birou

Lecitatie publica produse de curatenie

Lecitatie publica Materiale de gospodarie ANSP

Lecitatie publica reactive chimice

LP nr. 18/03084 din 31.07.2018, ora 10.00 privind achiziționarea Produselor petroliere

Planificarea achizitiilor 2017 (decembrie)

COP nr. 17/04595 din 18.12.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Produselor petroliere pentru anul 2018

LP nr. 17/03971 din 23.11.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Ascensorului, lucrări de demontare și montare a ascensorului (repetat III)

COP nr. 17/02834 din 02.11.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Lucrărilor de reparaţie în edificiile CNSP

COP nr. 17/03647 din 25.10.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Sistemului de control acces

LP nr. 17/03551 din 03.11.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Utilajului medical si frigorific

COP nr. 17/03477 din 16.10.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Inventarului moale medical 

Planificarea achizitiilor 2017 (august 2017)

 LP nr. 17/03300 din 10.10.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Ascensorului, lucrari de demontare si montare a ascensorului (repetat II)

LP nr. 17/02808 din 04.09.2017, ora 11:00 privind achiziționarea Ascensorului, lucrari de demontare si montare a ascensorului (repetat)

LP nr. 17/02283 din 11.08.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Utilajului de laborator șI frigorific, Piese de schimb pentru utilajul medical , Servicii de deservire și reparație a utilajului medical

LP nr. 17/01032 din 04.08.2017, ora 10:00 privind achiziționarea  Veselei de laborator

COP nr. 17/02419 din 01.08.2017, ora 10:00 privind achiziționarea        Serviciilor de verificare metrologica si etalonare (repetat).

LP nr. 17-01479 din 24.07.2017, ora 10 privind achizitionarea Reactivilor chimici

Planul de achizitii al CNSP pentru anul 2017 modificat (iulie)

LICITATIE PUBLICA nr. 1702076 din 27.06.2017 automobile

COP nr. 17/02028 din 13.07.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de verificare metrologica si etalonare

Planul de achizitii al CNSP pentru anul 2017 modificat (iunie)

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip LICITAŢIE PUBLICĂ nr. 17/00916 din 27.06.2017 privind achizitionarea Ascensor, lucrări de demontare și montare a ascensorului

Informare OE despre modificari cu privire la achizitia Tehnicii de calcul  nr. 17/01856

COP nr. 17/01555 din 21.06.2017 ora 10:00 privind achizitionarea Mobilierului de birou si mobilierului de laborator

Planul achizițiilor 2017 (iunie)

COP nr. 17/01856 din 21.06.207 ora 11:00 privind achizitionarea Tehnicii de Calcul

 LP nr. 17/01423 din 09.06.2017, ora 10:00 privind achizitionarea Preparatelor diagnostice, discuri cu antibiotice și reagenți pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț

COP nr. 17/00865 din 18.05.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de editare

LP nr. 17/00789 din 25.04.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Mediilor de cultură

COP nr. 17/00874 din 03.04.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Gazelor de laborator și servicii de testare a buteliilor pentru gaze

LP nr. 17/00563 din 04.04.2017, ora 10:00 privind achiziționarea Reagentilor utilizati pentru efectuarea reactiilor imunoenzimatice si polimerizare in lant

Planificarea achizițiilor publice ale CNSP pentru anul 2017 

Planificarea achizitiilor 2016 (decembrie)

COP nr. 16/02814 din 05.12.2016, ora 10:00 privind achiziționarea Produselor petroliere pentru anul 2017

COP nr. 16/01958 din 10.11.2016, ora 10:00 privind achiziționarea Serviciilor de editare a formularelor statistice și materialelor informaționale

Raport de monitorizare a executării Contractelor pentru Ianuarie – Septembrie anul 2016

LP nr. 16/02919 din 15.11.2016, ora 10.00 privind achizitionarea Utilajului medical frigorific

COP nr. 16/02907 din 08.11.2016, ora 10:00 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente și capitale în edificiile CNSP (repetat)

COP nr. 16/01635 din 31.10.2016, ora 11:00 privind achiziționarea Tehnicii de calcul, consumabilelor și materialelor electrice

LP nr. 16/02762 din 31.10.2016, ora 10:00 privind achiziționarea Medicamentelor

COP nr. 16/02264 din 20.10.2016, ora 10:00 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente și capitale în edificiile CNSP

COP nr. 16/01931 din 14.09.2016, ora 11:00 privind achiziționarea Mobilierului de laborator

Raport de monitorizare a executării contractelor pentru I semestru al anului 2016

Planificarea achizițiilor publice ale CNSP pentru anul 2016

LP nr. 16/01517 din 23.08.2016 privind achizitionarea Utilajului de laborator și a serviciilor de reparație și deservire a utilajului de laborator

Informația privind atribuirea contractelor în urma desfășurării LICITAȚIEI PUBLICE NR. 16/00923 din 27/04/2016.

Informația privind atribuirea contractelor în urma desfășurării procedurilor de achiziții publice pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016

Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice.Data întrării în vigoare 01.05.2016

COP nr 16/01187 din 10.05.2016 privind achizitionarea Serviciilor de verificare metrologica si etalonare

Licitaţia Publică nr 16/01138 din 16.05.2016 privind achizitionarea Veselei de laborator

Licitaţia Publică nr 16/00923 din 27.04.2016 privind achizitionarea Reactivilor chimici

Licitaţia Publică nr 16/00782 din 11.04.2016 privind achizitionarea Reagenţilor utilizaţi pentru efectuarea reacţiilor imunoenzimatice şi polimerizare în lanţ.

Modificari operate in Documentatia Standard LP nr. 16/00591 din 04.04.2016 privind achizitionarea Mediilor nutritive, preparatelor diagnostice, discurilor cu antibiotice, alcoolului, vatei, tifonului, mănuşilor medicale (materiale de pansament), truselor medicale.

COP nr.16/00720 din 01.04.2016, ora 10.00 privind achiziționarea serviciilor de editare.

Licitația Publică nr. 16/00591 din 04.04.2016, ora 10.00 privind achiziționarea : Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuşi medicale (materiale de pansament), truse medicale.

COP nr.16/00462 din 29.02.2016, ora 11.00 privind achiziționarea Serviciilor de verificare metrologică şi etalonare a echipamentului de laborator.

COP nr.16/00435 din 22.02.2016 privind gaze comprimate şi servicii de testare a buteliilor pentru gaze

COP nr.16/00227 din 15.02.2016 privind servicii de deservire tehnică şi reparaţie a automobilelor pentru anul 2016

Dare de Seamă privind procedurile de achizitii efectuate de către CNSP în al doilea semestru al anului 2015

Licitația Publică nr. 14/02723 din 07.12.2015 privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2016

Licitația publică nr 14/2773 din 23.11.15 privind achiziționarea lucrărilor de reparație în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul Medical, Secția deservire utilaj, Ghișeul unic de înregistrare

Invitatie la Licitatia Publica nr 14/02772 din 18.11.2015 privind achizitionarea Tehnicii de calcul

Invitatie la Cererea Ofertelor de Preturi nr 14/02558 din 06.11.2015 privind achizitionarea Medicamentelor si consumabilelor

Invitatie la Licitatia Publica nr 14/02710 din 11.11.2015 privind achizitionarea Serviciilor de editare

COP nr.14/02733 din 19.10.2015 privind servicii de reparaţie a utilajului de laborator

Invitatie la Licitatia Publica nr 14/02574 din 07.10.2015 privind achizitionarea Utilajului de laborator pentru anul 2015

Invitație la licitație publică nr. 71 din 18/09/2015 cu privire la achiziționarea medicamentelor și consumabililor

Licitația publică nr.15/02064 din 22.09.2015 privind achiziționarea autovehicolului refrigerator pentru transportarea vaccinurilor

Licitația publică nr.15/01996 din 07.09.2015 privind achiziționarea congelatoarelor speciale pentru păstrarea vaccinurilor și a indicatoarelor electronice de control a expunerii la congelare a vaccinurilor

Darea de seamă privind rezultatele procedurilor de achiziiții publice pentru perioada 01.01.2015-30.06.2015

COP nr.15/01539 din 26.06.2015 privind achiziționarea serviciilor de editare

COP nr.15/01494 din 12.06.2015 privind achiziționarea serviciilor de verificare metrologică și etalonare a echipamentului de laborator

Invitație la licitație publică nr. 566/15 din 22/06,15 cu privire la Achiziţionarea veselei de laborator; discurilor cu antibiotice

Invitație la licitație publică nr. 441/15 din 01/06/2015 cu privire la achiziționarea reactivilor chimici

Licitația publică din 27/03/2015 privind achiziționarea mediilor nutritive, preparatelor diagnostice și discurilor cu antibiotice

Licitația publică din 06/03/2015 privind achiziționarea reagenților utilizați pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț

COP nr. 14/01595 din 16/02/2015 privind achiziționarea serviciilor de deservire a utilajului de laborator

COP nr. 14/02582 din 09/02/2015 privind achiziționarea gazelor de laborator și consumabilelor pentru anul 2015

Cerere a ofertelor de prețuri nr. 14/02579 din 26.01.2015 privind servicii de deservire tehnică şi reparaţie a automobilelor pentru anul 2015

Model formular (oferta) COP nr.14/02579 din 26.01.2015, privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație a automobilelor pentru a. 2015 >> (download)

Licitația publică nr. 14/02540 din 24.12.2014 privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2015

Licitația publică nr.14/02087 din 24.10.2014

Licitația publică nr.14/01919 privind achiziționarea echipamentului și utilajului necesar pentru funcționarea în situații excepționale a echipelor mobile de intervenție

Somație nr. 01-3/2838 din 24.09.2014

Licitația publică nr. 14/01879 din 08.10.2014 privind achiziționarea mobilierului de laborator

Contestație din 10.09.2014 de la SRL „Imunotehnomed” în cadrul licitației publice nr.14/01594 din 25.08.2014, privind achiziționarea utilajului pentru transportarea și păstrarea vaccinurilor

Licitaţia nr. 14/01630 din 01.09.2014, anunț publicat în BAP nr.64 din 15.08.2014

Licitaţia nr. 14/01594 din 25.08.2014, anunț publicat în BAP nr.61/14 din 05.08.2014

Invitație la concurs Nr.14/01326 din 21.07.2014, anunț publicat în BAP nr.54/14 din 11.07.201

Licitaţia publică nr. 1283/14 din 23.07.2014

Licitaţia publică nr. 14/01348 din 16.07.2014

Contestație Utilaj de laborator

Licitația publică nr.14/00885 din 25.06.2014

Licitaţia publică nr.14/01019 din 11.06.2014, anunţ publicat în BAP nr.41/14 din 27.05.2014

Atenție

Informația publicată va rămîne confidențială. Cîmp obligatoriu *

În perioada 01.01.2019–13.09.2019, au fost înregistrate 78 de cazuri confirmate de rujeolă, dintre care 23 au fost de import.
Din numărul total, 40 de cazuri de rujeolă au fost înregistrate în perioada 01.06.2019 - 30.07.2019.
Cele 2 cazuri, înregistrate în mun. Chişinău, la doi copii, cu vârste de până la 2 ani, ambii nevaccinați, au fost confirmate prin investigaţii de laborator.
Teritoriile afectate de rujeolă de la 01 ianuarie 2019 până în prezent: Chișinău – 48 cazuri, Drochia – 18 cazuri, Ocnița – 6 cazuri, Ialoveni – 2 cazuri, Briceni – 1 caz, Edineț – 1 caz, Ştefan Vodă – 1 caz și Glodeni - 1 caz.

Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 340 cazuri confirmate de rujeolă.
Informația a fost actualizată la 13.09.2019

VACCINUL ÎMPOTRIVA RUJEOLEI PROTEJEAZĂ COPIII DE ACEASTĂ BOALĂ. PROTEJEAZĂ-TE PE TINE ȘI PE CEI DIN JUR!




  1. ro3

© 2019 Agenția Națională pentru Sănătate Publică.